A A A

Химична и биологична пречиствателна станция на индустриални отпадни води гр. Сливен

Химична и биологична пречиствателна станция

Дата на завършване: 09/2006

Капацитет: 450 куб.м./дневно

тел за контакти 0878225836