A A A

Флотация чрез разтворен във водата въздух (DAF) за хранителна индустрия - гр. Разград

Пречиствателна станция за хранителната индустрия

Дата на завършване: 08/2006

Капацитет: 100 куб.м/дневно

тел за контакти: 0878225836