A A A

Съоръжения за пречистване на отпадни води

ЕКОПОЛ ООД приема като принцип комбинирането на информация и технология, предлагането на рационални и икономични решения за клиента, следвайки последните технологии с опитен персонал на компанията. ЕКОПОЛ ООД определя най-добрия пречиствателен процес – този който зависи от битови или индустриални характеристики на отпадъчната вода и дава в пълнота услуги за рециклирането и пречистването на отпадъчните води.

ЕКОПОЛ ООД контролира проектирането, конструирането на индустриални съоръжения, монтажа до окончателното завършване на обекта /до ключ/ и през експлоатационния му период.

ЕКОПОЛ ООД предлага всички инженерингови услуги и за вече съществуващите пречиствателни станции, които не могат да постигнат определените стандарти и се нуждаят от модернизация поради нарастването на капацитета им. Накратко пречиствателната станция може да бъде окончателно завършена /до ключ/ съгласно всички изисквания.