A A A

Самопочистващи се сита

  • Дъгова механизирана решетка

    Дъговите механизирани решетки се използват за да разделят твърди частици чийто диаметър е по голям от интервалите на преградата (обикновено 10-30 мм).

  • Механизирана автоматична решетка

    Механизираните автоматични решетки се използват в правоъгълни канали в зависимост от нуждата без да се ограничава височината на канала. Използват се за отделяне на твърди частици чийто диаметър на зрънцето е по-голям от разстоянието на пръчките на решетката (обикновено 10-30мм)