A A A

Шлюзове

Водният поток се контролира във пречиствателните станции от шлюзове. Шлюзовете се разделят на две групи – ръчни и автоматични и се инсталират на стената или в канала. Контролират се чрез пневматични клапи и моторно редукторна група автоматично или ръчно. Контролният лост на ръчните шлюзове са редукторно свързани в зависимост от размера на шлюза. Така за да се върти шлюза количеството използвана енергия е минимално.

Шлюзовете бикновено се състоят от капак, шаси, вал и превключвател. Размерите на шлюзовете се изчисляват в зависимост от височината на канала, ширината дебелината на капака и шасито както и водното налягане.

ЕКОПОЛ ООД произвежда шлюзове от AISI 304 или AISI 316 неръждаема стомана в зависимост от характеристиките на водата. Промивачките се инсталират на дъното тавана и страните. Благодарение на това имат дълъг живот а операционните разходи са сведени до минимум.