A A A

Ценности

1. Ориентирана към клиента работа

2. Опазване на околната среда

3. Основано на продължителна промяна и развитие

4. Задоволяване на очакванията на клиентите

5. Винаги работа в екип

6. Грижа за професионалното здраве и сигурност

7. Съдейства за социалност и икономии.

8. Цели запазването на околната среда чиста и подходяща за живота следващите поколения. ЕКОПОЛ ООД е компания която с дейността си, отговорна за опазване на околната среда.

 

ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА

ЕКОПОЛ ООД е компания, която запазва употребата на източници в наличните нива, намалявайки уврежданията на околната среда причинени от промени в метода на усвояване, използва повече рециклирани и имащи по-малък неблагоприятен ефект върху суровините в периода на производство и употреба, предпочита основно преработваеми продукти.