A A A

Химическа локална пречиствателна станция

Отпадните води от производствения процес на индустриалните предприятия имат замърсители които не могат да се разложат с биологични средства. Когато биологичното пречистване не е достатъчно поради различни характеристики на отпадните води или токсичност тогава е необходимо химическо третиране.

ЕКОПОЛ ООД използва информацията от лабораторията за изследване и разработки в проекти за индустриални отпадни води. Тъй като определянето на замърсителите е основна част от проектирането на пречиствателната станция, ние определяме характера на замърсяване, проектираме операционните характеристики и типа на пречистване.

При проектиране на пречиствателните станции се вземат в предвид потока отпадни води, квалификация на пречистването инвестиционни и оперативни разходи. Във фаза проектиране се определя дали станцията ще бъде модулна или от железобетон.

Химическите системи за пречистване на отпадни води обикновено се състоят от бързо и бавно смесителни резервоари, резервоари за химикали, резервоар за смесване и дозиране на химически разтвори, дозиращи резервоари, дозиращи и смесителни резервоари, бавни и бързи бъркалки, дозаторни помпи, ел. двигателен редуктор електро автоматична контролна система, канал. Също така има и системи за обезводняване на утайката.

Химическото пречистване е процес, при който се променя агрегатното състояние на материала, който е разтворен или попаднал във водата. В процеса на химическо пречистване веществата, в отпадни води с оптимална киселинност, се утаяват чрез добавяне на химически вещества (коагуланти, флокуланти, полиелектролити и др.) и се отделят от калната вода. Прилагането на химическо пречистване има 3 стъпки: флокулация коагулация и утаяване.

Химическото пречистване е компактна част, която включва всички части (флокулация, коагулация и утаяване ) необходими за работата на системи за химическо пречистване.

ЕКОПОЛ ООД произвежда химически пречиствателни станции заедно с подвижна платформа направена от въглеродна стомана.

Продукцията от въглеродна стомана е защитена от корозия чрез покритие на двукомпонентна епоксидно лаково антикорозионно покритие.

Химическите пречиствателни локални станции се произвеждат с непрекъснато или прекъснато действие в зависимост от капацитета им.

  • Пречиствателни станции с непрекъснат режим на работа се предпочитат при по висок капацитет. Състоят се от елементи за флокулация коагулация и утаяване. При тези системи има постоянен приток и отток на вода. Химическите вещества постъпват постоянно чрез автоматични дозиращи помпи
  • Пречиствателни станции с прекъснат режим на работа се използват при по нисък капацитет. Бързото и бавно размесване и процеса на флокулация се извършват в един и същ резервоар последователно. Съдът за химически реакции има капацитет за отпадните води от един ден и така се премахва необходимостта от басейн за събиране и балансиране на отпадните води.