A A A

Флотация чрез разтворен във водата въздух (DAF)

Системите DAF премахват материали в отпадните води които предизвикват замърсяване като непрозрачни цветни твърди и мазни частици. Те спомагат за бързото и ефективно премахване на замърсителите от водата. Работният принцип на DAF системата е следният: отпадните води се подават в съд пълен с въздух под налаягане, а след това се излагат на атмосферното налягане и в същото време се създават разтворени частици газ. Като се вкарва въздух в отпадните води с налягане 3-5 бара той се разтваря във водата. След това отпадните води преминават във флотационната установка атмосферното налягане пада и въздуха от водата излиза на съвсем малки мехурчета. Разтворените въздушни мехурчета се издигат на повърхостта заедно съсзамърсителите като твърди, мазни частици. По този начин замърсителите се издигат на повърхността на водата. DAF системите се използват в кланици, месопреработвателни цехове, пакетиращи цехове, рафинерии, консервни заводи, текстилна и химическа промишленост, нефтопреработвтелни заводи и др.

ЕКОПОЛ ООД проектира и произвежда системите с по голяма повърхност за води с по глояма концентрация на замърсяване, но за води със по ниска концентрация на замърсяване произвеждаме по-компактни системи с утаител от успоредно подредени ламеле.

ЕКОПОЛ ООД произвежда системите DAF от въглеродна стомана. Те са защитени от корозия чрез покритие с два слоя двукомпонентно епоксидно лаково антикорозионно покритие.