A A A

Филтри

  • Барабанно сито /Ротошиър/

    Ротошиър е цилиндрично ротационно сито с вътрешно захранване. Отпадните води се подават гравитачно към ситото чрез вътрешно разположена главна разпределителна кутия с преливници. Твърдите частици се улавят от ситовия цилиндър, сгъстяват се и непрекъснато се изнасят, а течността преминава през клиновидните процепи на ситото. Конструкцията е от неръждаема стомана. Процепите на ситото варират от 0.5 до 5 мм.

  • Статични Филтри

    Те се използват за отделяне на твърди частици чийто размер е по голям от 0.25-0.5-1.00 мм. . Те се използват също и за пречистване на водата която идва от различни сектори като хранителната или текстилната промишленост.

  • Дискови сита (Дискострейнери)

    Дисковите сита се използват за премахване на твърди материи ( текстилни нишки, хартиени нишки, пластмасови частици и др.) от отпадните води чрез по прецизно филтриране. Благодарение на това запушване на помпите и тръбите е сведено до минимум. Пречистването е с ниски разходи като се осигурява премахване на твърдите частици. Те се въртят чрез двигатели редуктори. Повърхността на дисковете се почиства чрез впръскване на вода през дюза. Натрупаните отпадъци между дисковете се изхвърлят от ротативния ефект на дисковете.