A A A

Утайкочистачи

Утаителните басейни се използват за разделяне на калта образувани в пречиствателни системи за химически и биологически отпадни води. Отпадните води в утаечните басейни се отделят от калта като се движат със ламинарна скорост. Калта се събират на дъното на утаечния басейн. Ако активната кал не се изхвърли навреме басейна са запълва и пречистването на отпадните води не може да се извърши успешно. За да се избегнат такива ситуации събраната утайка се извежда до басейна за аерация или резервоарът за уплътняване на утайка с помощта на помпа. Ако геометричната форма на резервоара и размерите му не са подходящи за автоматично изпомпване събраната на дъното утайка се извежда до помпата чрез утайкочистачи.

Утайкочистачите разделят на два вида в зависимост от размерите на резервоара и геометричната му форма както и местата за употреба - хоризонтални и радиални утаители.

  • Хоризонтален мостов утайкочистач

    Надлъжните утайкочистачи се използват в хоризонтални утаечни резервоари. В този тип утаечен басейн утайката се събира в утаечен канал в средата на резервоара. Ако помпата за утайката е над утайкочистача, утайкочистача помага на утайката да се придвижи и в двете посоки. Когато утайката се взема от фиксирана точка от дъното на басейна докато утайкочистача се движи към изхода, стъргалото на утайкочистача дава старт на механизма. Утайкочистача се движи към изхода без да събира утайка а в обратната посока стъргалото пада на дъното и събира утаика от дъното.

  • Утайкочистачи за радиални утаители

    Мостови утайкочистачи за радиални утаители се използват при първични и вторични утаителе на ПСОВ. В този тип утаечни басейни утайката се събира в резервоар който е разположен в средата на басейна. В зависимост от размерите и формата на резервоара Утайкочистачите са централно задвижвани и имат дължина като на диаметъра на резервоара или са странично задвижвани и имат дължина колкото радиуса на резервоара.