A A A

Системи за преработка на питейни води

 • Пясъчни Филтри

  Пясъчните филтри се използват за да се премахнат твърдите частици, органични материи, силициеви частици и утайки които предизвикват потъмняване на водата. Работният принцип на пясъчните филтри е заимстван от природата като другите технологични уреди. Водата филтрирана в различните пластове на земята е по чиста от водата на повърхността от гледна точка на помътняване и съдържание на утайки. Така че, водата започва да се филтрира в пластовете на почвата. С тази технология, 5-6 слоя пясъчен филтър от антрацитни или кварцови минерали се използва във утаечните филтри.

 • Филтри с активен въглен

  Филтрите с активен въглен поемат органичните материали и хлорни частици които съществуват във водата и пречистват водата от миризми, цвят и вкус. Активният въглен се използва като филтриращ материал а допълнителните съставки като пълнители в тази система. Характеристиките на активният въглен се използват във филтрацията а повърхностната скорост определя ефективността на карбоновия филтър. Когато се определя филтриращата скорост се вземат в предвид органичните частици, свободният хлор, миризма, цвят външния вид на водата. В активните карбонови филтри водата която преминава през филтъра се разпределя и хомогенизира чрез обратен поток.

 • Системи за омекотяване на водата

  Разтворени калциеви и магнезиеви йони се откриват в водопроводите и кладенците в някои региони. Пиенето на такава вода предизвиква стомашни неразположения и кожни проблеми. Използването на такава вода за битови нужди увеличава употребата на перилни препарати и сапун. Използването и за преработка предизвиква образуване на котлен камък в участъка където е инсатлацията за гореща вода и се получава прекомерна употрба на енергия и загуба на топлина.

 • Обратна осмоза

  Обратната осмоза е филтриращ процес, при който битовата вода и нежеланите частици разтворени във технологични води преминават през полупропусклива мембрана. Обратната осмоза се използва за да се повиши качеството на водата и да се пречистят технологиичните води. Диаметърът на порите на мембраната използвана в обратната осмоза е между 0.1nm и 1.5nm. Благодарение на това мембраната пропуска минимални течни молекули вода при стайна температура и не пропуска по-големи молекули разтворени във водата. Обратната осмоза премахва органични замърсители, детергенти и пестициди с размери 0.0001-0.001µm и разтворени във водата алуминий арсен, мед, бактерии, живак, цинк, бикарбонат, бром, желязо, флуорид, кадмий, калций, хлор, хром, цианид, олово, магнезий, манган, трисулфат, никел, селен, нитрат, фосфат, потасий, полифосфати, пироксен. радий, силиций, , силикат, сребро, натрий, вируси от 90-99%