A A A

Системи за дехидриране

  • Филтър преса

    Филтър пресата е механичен утаечен дехидратор, който се използва в процеса на дехидриране на утайките. Осигурява намаляване на обема на утайката, която се събира по време на пречистване на индустриални и битови отпадни води. Използва се също в твърдо течното разлагане в различните сектори, ако станцията изисква разлагане.

  • Система за приготвяне на химическия разтвор и дозиране

    Химикали се използват в различни сектори, както и в пречиствателните станции. Химикалите, които са на прах или гранули се разтварят във вода преди употреба. Системите за автоматично приготвяне на химически разтвори се използват за приготвяне на разтвор с желаната концентрация. Тези системи се предпочитат във региони със високо потребление за да се намалят разходите за работна ръка.