A A A

Система за приготвяне на химическия разтвор и дозиране

Химикали се използват в различни сектори, както и в пречиствателните станции. Химикалите, които са на прах или гранули се разтварят във вода преди употреба. Системите за автоматично приготвяне на химически разтвори се използват за приготвяне на разтвор с желаната концентрация. Тези системи се предпочитат във региони със високо потребление за да се намалят разходите за работна ръка.

Системата се състои от суха дозаторна система, резервоар за разреждане и смесване, течна дозаторна система и контролно табло. Системата се произвежда за 500-5000 литра разтвор на час в различни размери.

ЕКОПОЛ ООД произвежда системите за автоматично приготвяне на химически разтвори от AISI 314 или AISI 316 неръждаема стомана. Благодарение на това те са с дълъг живот и експлоатационните разходи са сведени до минимум.