A A A

Решетки

Това е устройство за задържане на груби твърди частици във водата. Разстоянието между филтруващите елементи зависи от големината на частиците които трябва да се задържат. Решетките се използват обикновено заради факта, че твърдите частици в отпадните води повреждат инсталациите и помпите. По този начин се намалява натоварването на другите устройства и се увеличава продуктивността на пречистването.

Решетките се проектират за ръчно почистване или автоматично почистване в зависимост от капацитета на станцията.

  • Ръчно почистващи се решетки

  • Самопочистващи се сита

  • Решетка транспортен тип

    Транспортната преграда се използва в случай на силен поток отпадни води в които има голямо количество твърди частици. Скреперът осигурява преминаване от моторно-редукционната група към верижната система. Разликата в нивото на входа и изхода на отпадните води е проектирана с регулиране на времето и за продължителна работа.

     

  • Решетки механизирани верижни

    Механизираните решетки са предназначени за пречистване на отпадни води от механични примеси с размери по–големи от разстоянието между прътите на решетката, които могат да варират от 6 до 60 мм. Уловените материали се транспортират с хоризонтален шнек, транспортна лента или се събират в контейнер, поставен под улея.