A A A

Пясъчни Филтри

Пясъчните филтри се използват за да се премахнат твърдите частици, органични материи, силициеви частици и утайки които предизвикват потъмняване на водата. Работният принцип на пясъчните филтри е заимстван от природата като другите технологични уреди. Водата филтрирана в различните пластове на земята е по чиста от водата на повърхността от гледна точка на помътняване и съдържание на утайки. Така че, водата започва да се филтрира в пластовете на почвата. С тази технология, 5-6 слоя пясъчен филтър от антрацитни или кварцови минерали се използва във утаечните филтри.

Материали с различна зърнеста структура изграждат тялото на пласта. Водата преминава през филтъра с определена скорост в зависимост от нивото на замърсяване. Така че твърдите частици намалят до ниво 10µ а мътността намаля до ниво 1 NTU. Пясъчните филтри се произвеждат от полиглас, въглеродна стомана, неръждаема стомана. Благодарение на това водата не е изложена на допълнително замърсяване. Очакваният живот на пясъчният филтър се удължава. Мътността на водата се премахва най-добре като се наглася скоростта на водата на 15/20 м/ч в леглото на филтъра. Системата е напълно автоматизирана контролира разлика във входното и изходно налягане и времето. Замърсителите предизвикващи загуба в налягането се премахват от системата чрез обратен поток. Елементите идващи след пясъчните филтри са защитени от утаяване.

ЕКОПОЛ ООД произвежда системите за пясъчна филтрация от специално приготвени стъклени влакна, AISI 304 неръждаема стомана или въглеродна стомана според необходимият капацитет и изисквания на клиента.

Въглеродната стомана е защитена от корозия чрез галванизация или чрез покритие с два слоя двукомпонентно епоксидно лаково антикорозионно покритие. Тестове за контрол на налягането се правят на завършените системи. В този тест проектираното оперативно налягане се увеличава 1.5 пъти. Така се оценя сигурността на системата. Визираща командна система се използва с програмируем логически контрол(ПЛК) работи автоматично и е с дълъг живот. Благодарение на това се използва продължително а операционните разходи са сведени до минимум.