A A A

Преливници

Измерването на потока в електромагнитни уреди за измерване на течението се оценява в зависимост от диаметъра на тръбата и скоростта на водата. Но при станциите за преработка на отпадни води попадналите твърди частици, които полепват по тръбата намалят диаметъра и уреда за измерване на течението отчита грешно поради увеличената скорост на водата. Затова за да се отчете вярно се използват ултразвукови и хидростатични методи при отворени канали за измерване на течението. Отворените канали за измерване на течението работят с помощта на преливници.

  • Паршал преливници

    Паршал преливници се предпочитат най-вече заради ниската загуба на налягане, измерванията с точност до 0,0001 допустима грешка и самопочистването. Преливниците се състоят от стеснение, канал и разширение.

  • Правоъгълни преливници

    В правоъгълните преливници дъното е плоско поради факта че измерването на течението се прави в зависимост от височината. Затова се предпочитат заради лесното производство.