A A A

Платформен пясъкочистач

Неорганични материали (пясък, камъни, шлака и др)предизвикват такива проблеми като запушване на помпата, дифузери и филтри съществуват в биологични и химични пречиствания, и се натрупват в каналите а също и продължително почистване на утайката натрупваща се по резервоарите / водоема. Разделителите за пясък се използват за разделяне на неорганични материи по големи от 0,2 мм от отпадните води.

Платформеният пясъкочистач изпълнява технологичните действия автоматично в рамките на един работен цикъл, започвайки от даден сигнал в началната позиция и след завършване на цикъла се завръща в първоначалната позиция. Оборудван е с потопена помпа за пясък, която изважда пясъка, отделен в надлъжния дънен канал за следваща обработка и гребло за плаващи вещества, което придвижва плаващите вещества по повърхността на сектора към камерата за плаващи вещества.

Намира приложение в градски и промишлени пречиствателни станции за отпадни води. Може да работи както в затворени помещения, така и на открито.

Отпадните води минават през резервоара на пясъкочистача. Пясъка в резервоара се разделя от водата с процес на утаяване. Пясъка който се натрупва в резервоара се премахва от системата с винтов конвейер.

ЕКОПОЛ ООД произвежда разделители за пясък от AISI 304 или AISI 316 неръждаема стомана в зависимост от вида на отпадните води.