A A A

ПРОИЗВОДСТВО

 • Дизайн на проекти

  За най-правилно проектиране е необходимо да се определи характеристиката по замърсеноста на домашната или индустриалната вода за да може да се пречисти. Докато се определя характеристиките на отпадната вода се използва опита в сектора за подобни битови или индустриални отпадъчни води, примерни лабораторни резултати. Определящите замърсители в околната среда отпадни води имат роля в проектирането на пречиствателни станции за отпадни води.

 • Производство на пречиствателни съоръжения

  ЕКОПОЛ ООД произвежда търсени продукти за компании, които проектитират и изготвят изцяло PSOV или се нуждаят от механични съоръжения в следните области на дейности: пречиствателни съоръжения за отпадни води, съоръжения за преработка и пречистване на води за технологични и питейни нужди, химически и биологически локални пречиствателни станции, DAF системи, калоуплътнители, обезводнителни съоръжения, измерителни и контролни системи. Опитният инженерен и технически персонал извършва проектирането, монтажа и обслужването на продуктите.

 • Съоръжения за пречистване на отпадни води

  ЕКОПОЛ ООД приема като принцип комбинирането на информация и технология, предлагането на рационални и икономични решения за клиента, следвайки последните технологии с опитен персонал на компанията. ЕКОПОЛ ООД определя най-добрия пречиствателен процес – този който зависи от битови или индустриални характеристики на отпадъчната вода и дава в пълнота услуги за рециклирането и пречистването на отпадни води.

 • Проекти за специални производства

  ЕКОПОЛ ООД произвежда съоръжения, оборудване и различни продукти близки до стандартните за компании в различни сектори с помощта на проектантски отдел и технически персонал.