A A A

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

  • Системи за преработка на отпадни води

    В изграждането на пречиствателни станции ЕКОПОЛ ООД приема като принцип комбинирането на информация и технология, предлагането на рационални и икономични решения, приемането на клиентските решения и следвайки последните технологии с опитен персонал на компанията. ЕКОПОЛ ООД определя най-добрия пречиствателен процес зависейки от домашни и /или индустриални характеристики на отпадъчната вода и дава до ключ услуги за рециклирането и елиминирането на отпадъчните води.