A A A

Обратна осмоза

Обратната осмоза е филтриращ процес, при който битовата вода и нежеланите частици разтворени във технологични води преминават през полупропусклива мембрана. Обратната осмоза се използва за да се повиши качеството на водата и да се пречистят технологиичните води. Диаметърът на порите на мембраната използвана в обратната осмоза е между 0.1nm и 1.5nm. Благодарение на това мембраната пропуска минимални течни молекули вода при стайна температура и не пропуска по-големи молекули разтворени във водата. Обратната осмоза премахва органични замърсители, детергенти и пестициди с размери 0.0001-0.001µm и разтворени във водата алуминий арсен, мед, бактерии, живак, цинк, бикарбонат, бром, желязо, флуорид, кадмий, калций, хлор, хром, цианид, олово, магнезий, манган, трисулфат, никел, селен, нитрат, фосфат, потасий, полифосфати, пироксен. радий, силиций, , силикат, сребро, натрий, вируси от 90-99%

Днес в области, в които е необходима висококачествена вода за технологични нужди се използва обратната осмоза. Благодарение на нея промишлеността консумира минимално количество вода. Използват се особено за пречистване на вода с голямо замърсяване.

ЕКОПОЛ ООД предлага подходящи и икономични решения с цел пречистване и обработване на водата с голямо разнообразие от продукти и опитен екип.

Сфери на употреба на обратната осмоза

 • Производство на питейна вода от солена и морска вода
 • В ресторанти и хотели
 • Офсет печат
 • Химически лаборатории
 • Парни котели под високо налягане
 • В климатични системи
 • В диализа
 • В електронната индустрия
 • В медицинската промишленост
 • В козметичната индустрия
 • В текстилната индустрия
 • Хранителната индустрия
 • В пречиствателни станции за отпадни води