A A A

Модулни/ Локални пречиствателни станции

В момента главен екологичен проблем който възниква в следствие от увеличението на населението и индустриализацията е отпадната вода. Следователно се увеличава и важността на пречиствателните станции за отпадни води. При пречиствателните станции за отпадни води намаляват незаетите пространства с развитието на технологията. За да се сведе до минимум това често се използват локални пречиствателни станции.

Определяне на замърсителите в отпадните води е важен елемент в проектирането на пречиствателната станция за отпадни води. Характера на замърсителите определя и типа на пречистване (химически или биологичен)

Локалната а водопречиствателна станция се разделя на 2 групи – биологична и химична пречиствателна станция.

  • Биологична локална пречиствателна станция

    В индустриалните фирми отпадните води в резултата от процеси и битови нужди и нямат много органични замърсители и токсичност. Тези отпадни води могат да се пречистят биологично. ЕКОПОЛ ООД използвa в пилотните дейности на станцията информацията от лабораторията за изследване и разработки в проекти за отпадни води които могат да бъдат пречистени с биологични средства.

  • Химическа локална пречиствателна станция

    Отпадните води от производствения процес на индустриалните предприятия имат замърсители които не могат да се разложат с биологични средства. Когато биологичното пречистване не е достатъчно поради различни характеристики на отпадните води или токсичност тогава е необходимо химическо третиране.

  • Флотация чрез разтворен във водата въздух (DAF)

    Системите DAF премахват материали в отпадните води които предизвикват замърсяване като непрозрачни цветни твърди и мазни частици. Те спомагат за бързото и ефективно премахване на замърсителите от водата. Работният принцип на DAF системата е следният: отпадните води се подават в съд пълен с въздух под н