A A A

Екологична политика

ЕКОПОЛ ООД е компания, която се стреми да задоволи желанията на клиентите с компетентен технически и административен екип. Следвайки техническия прогрес отблизо, компанията не отстъпва по качество и бърза работа на други елитни компании в отрасъла.

ЕКОПОЛ ООД запазва и подновява позициите в сектора с години опит и старание за пълно задоволяване на нуждите на клиента, защото тя е:

  • Модел в сектора
  • В постоянно сътрудничество с главни, водещи компании в областа.
  • Отговорна с дейността си за обитаема околна среда в БЪЛГАРИЯ
  • С квалифицирани служители и взема своевременни и рационални решения
  • С дистрибутори и снабдители за цялата страна
  • Със система на управление на качеството
  • Отзивчива на персоналните нужди и очаквания на всеки клиент в етапите на работата
  • Компетентен консултант на клиентите си по-време и след проектите
  • Внимателна към всички препоръки и забележки от страна на клиента и така допринася за качеството на продуктите си.