A A A

Високоскоростен самоаспириращ спирален аератор

Високоскоростните самоаспириращи спирални аератори се използват за да осигурят кислорода необходим за продължаване на жизнената активност на микроорганизми в биологично пречиствателни системи. Високоскоростните самоаспириращи спирални аератори осигурява пренос на кислород като взема кислород от атмосферата и образува фини балончета под повърхността на водата с помощта на спираловидни ребра.

Високоскоростните самоаспириращи спирални аератори се състоят от електрически ел. двигател на повърхността на водата, шаси потопено под водата с наклон 35-40 свързано с ел. двигатела, произведено от неръждаема стомана срещу корозия и спираловидни ребра осигуряващи постъпването на кислород.

ЕКОПОЛ ООД произвежда всички устройства влизащи в досег с вода от неръждаема стомана срещу корозия. 7, 5- 18,5 kW използва се Сименс ел. двигател.

Когато нивото на водата в резервоара на аератора не се променя с времето, се използва фиксиран самоаспириращ аератор. Във усреднителни басейни и аераторни резервоари където нивото на водата се променя с времето високоскоростният аератор е плаващ като използва понтон произведен от неръждаема стомана или въглеродна стомана обработена със ЦТФ ( цитидин трифосфат). Освен това дълбочината на потапяне се контролируема. Благодарение на това едновременно се получава добра смес в басейна и наситеност на отпадните води с кислород. Високоскоростните самоаспириращи спирални аератори се предпочитат тъй като са прости за употреба, няма нужда да се сглобяват в басейна, поддръжката им не изисква изпразване на басейна и работят тихо. Аераторите контролират достъпа на кислород за да не постъпи повече кислород отколкото е необходим на микроорганизмите. Така експлоатационните разходи са сведени до минимум.

Предлагат се различни видове повърхностни аератори за монтиране в стационарно или плаващо състояние. Като тяхното предназначение е: аериране на биологично замърсена вода в биобасейни, лагуни, аеробни стабилизатори и др.