A A A

Биологична локална пречиствателна станция

В индустриалните фирми отпадните води в резултата от процеси и битови нужди и нямат много органични замърсители и токсичност. Тези отпадни води могат да се пречистят биологично. ЕКОПОЛ ООД използвa в пилотните дейности на станцията информацията от лабораторията за изследване и разработки в проекти за отпадни води които могат да бъдат пречистени с биологични средства.

Тъй като определянето на замърсителите е основна част от проектирането на пречиствателната станция, ние определяме характера на замърсяване, проектираме операционните характеристики и типа на пречистване.

При проектиране на пречиствателните станции се вземат в предвид потока отпадни води, изходните данни за достигане степента на пречистването, инвестиционни и оперативни разходи. Във фаза проектиране се определя дали станцията ще бъде модулна или от железобетон.

Биологичното пречистване е процес на разлагане на разтворената органична материя с помощта на бактерии. В пречистването на битовите отпадни води съставките на органичните вещества, както и хранителните вещества като азот и фосфор се пречистват чрез биологична обработка.

Обработената вода се преминава през дезинфекционна система и се връща в околната среда или в съответствие с искането на клиента се обработва с пясъчен филтър и се използва в напояването на земята чрез хидрофорна система. Може да обслужва капацитет от 50-600 човека. Също така при паралелна употреба може да се третират отпадните води в по големи количества.

Биологичните пречиствателни станции са съставени от помпи, дифузери, въздуходувка и дозаторна помпа, електрическа автоматична контролна система.

Устройствата които се използват в системата се сглобяват в операционна система която е свързана с резервоара.

ЕКОПОЛ ООД произвежда биологичните модулни станции в собствената си проезводствена база от въглеродна стомана или от полипропиленови материали.

Продукцията от въглеродна стомана е защитена от корозия чрез покритие на двукомпонентно епоксидно лаково антикорозионно покритие.

Области на употреба:

 • Фабрики и индустриални предприятия
 • Хотели и къмпинги
 • Летни лагери и туристически обекти
 • Училища и кооперативи
 • Военни поделения
 • Строителни площадки и селища без инфраструктура
 • Села градове и общини
 • Временни селища
 • Спирки (отбивки)

Проект и технически характеристики:

 • Биологичното локално пречистване е компактна част, която включва всички части (биобасейн, утаяване, дезинфекция) необходими за работата на биологичното пречистване.
 • Станциите са изработени от въглеродна стомана (от 5 мм СТ 37 лист) покрита с двоен слой двукомпонентен епоксиден грунд и двоен слой двукомпонентно епоксидно покритие.
 • Електрическото табло и панела са проектирани от материали приложими според института по стандартизация.
 • Професионалният технически екип на ЕКОПОЛ ООД произвежда пречиствателните системи. Локалните станции се поставят в бетонна основа. Монтират се на място определено за пречиствателна станция.
 • Има различни цветови варианти за пречиствателните станции за да са в хармония с околната среда.
 • Производителността на станцията се контролира периодично от инженерите на ЕКОПОЛ ООД в гаранционният период.
 • Има също така басейн от долната страна подходящ за напояване на градини.
 • Нашите станции имат 2 години гаранция.

Предимства:

 • Необходимостта от пространство за пречиствателната станция е сведено до минимум.
 • Лесно за сглобяване и разглобяване.
 • Не предизвиква видимо замърсяване.
 • Станцията работи автоматично, няма нужда от назначаване на работници.
 • Лесно се включват и изключват.
 • Лесно се обслужват. Няма нужда от експертен работник за да се контролира и следи.
 • Операционните разходи са минимални.
 • Станцията работи без шум и мирис.
 • Има икономичен режим на работа в ел. таблото и панела който спестява енергия в зависимост от потока отпадни води.
Тип Бр. еквивалентни
Дебит
Габаритни Размери
жители (м3/ден) ширина (cm) дължина (cm) височина (cm)
Bİ-ATEK P/50 50 10 200 200+100 200
Bİ-ATEK P/100 100 20 200 350+100 200
Bİ-ATEK P/150 150 30 220 400+100 250
Bİ-ATEK P/200 200 40 220 500+100 250
Bİ-ATEK P/250 250 50 220 500+100 300
Bİ-ATEK P/300 300 60 240 550+100 300
Bİ-ATEK P/350 350 70 240 650+100 300
Bİ-ATEK P/400 400 80 240 750+100 300
Bİ-ATEK P/450 450 90 240 850+100 300
Bİ-ATEK P/500 500 100 240 950+100 300
Bİ-ATEK P/550 550 110 240 1050+100 300
Bİ-ATEK P/600 600 120 240 1150+100 300