A A A

Автоматична пробовземачка за съставни проби

Пробовземачката за проби от битови и промишлени отпадни води в желаното време и промяна на потока. Инструмента за съставни проби прехвърля количеството от пробата вкарана в PLC екрана към събирателния резервоар с помпи. По точни характеристики на отпадната вода се получават като се взима съставна проба от входящата и изходящата в станцията вода.

Технически характеристики

 1. Специална програма за повторяемо вземане на проба
 2. Програма за 2 часови проби
 3. Програма за 24-часова проба и 3 опции за програмата.
 4. Перисталтична помпа
 5. 72 часа капацитет за проби
 6. 7 mSS дълбочина на засмукване
 7. В случай на прекъсване на електрическото захранване, параметрите се запазват и след това се възобновяват
 8. Настройките на програмата се нагласят лесно
 9. Нагласяне на времето и количеството проба
 10. Лесно избиране на програма от панела за управление
 11. Следване на програмата и избиране на програма от панела за управление
 12. Работи с 220 V захранващо напрежение
 13. 10 m пробно свързващо и всмукателно устройство
 14. Използване на изискваните места от неръждаема стомана извън шасито.
 15. 350mm*250mm*170mm